Contacts


Contacts

General Queries

 Khangwelo Phaswana: Email: PhaswanaK@dot.gov.za | Tel: 012 309 3412

Rudzani Mutobvu: Email: MutobvuR@dot.gov.za | Tel: 012 309 3656

Technical Support

Mika Moloto: Email: molotom@dot.gov.za | Tel: +27 12 309 3640

Tumelo Ratau: Email: rataut@dot.gov.za | Tel: +27 12 309 3023

Logistics

Boreadi Maleka: MalekaR@dot.gov.za
Sarah Komane: KomaneS@dot.gov.za.